Vi leverer kvalitetsarbejde til absolut konkurrence dygtige priser og vi bestræber os på altid at overholde de aftaler omkring

pris, leveringstid osv. der indgås.

Risløv El A/S beskæftiger i dag 6 dygtige elektrikere og en bogholder på deltid alle med mere end 10 års anciennitet i firmaet.

Alle vores medarbejdere efteruddannes løbende så de kan klare de opgaver og udfordringer de stilles.

Alle vores medarbejdere er løbende uddannet, så de kan klare de opgaver og udfordringer, de står over for. Få dit arbejde FÆRDIG nu.

Hvis du får installationsarbejde udført af RISLØV El A/S, som er medlem af TEKNIQ, får du garanti for sikkerhed, kvalitet og faglighed.

Vi bestræber os altid på at levere og udføre vores arbejde på det aftalte tidspunkt og til den aftalte tid.

Du er velkommen til at kontakte os når som helst.

Erfaren ansat

Tjenester, vi leverer

Som autoriseret El-installatør udfører vi flere former for el-installationsopgaver og renoveringsopgaver:

Lysinstallationer

Tele/Data

Kraftinstallationer

Netværk

Varmeinstallationer

Belysning

El-mærke er garanti for kvalitet

Garanti og din sikkerhed

Hvis du får installationsarbejde udført af Per RISLØV El A/S, som er medlem af TEKNIQ, får du garanti for sikkerhed, kvalitet og faglighed. Vi sætter vi en ære i at levere håndværk af høj kvalitet. Men skulle der i sjældne tilfælde komme grus i kommunikationen mellem dig som kunde og os som installatør har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer.

TEKNIQs Garantiordning

Får du medhold i en klage, du har indbragt for Ankenævnet for Tekniske Installationer, indtræder TEKNIQs Garantiordning.
Ordningen dækker omkostninger til og med 150.000 kr. inkl. moms, hvis installatøren ikke opfylder kendelsen.

Hvis installatøren indbringer sagen for domstolene og installatøren ikke opfylder dommen, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor den endelige dom foreligger.

Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet.
Garantiordningen dækker ikke sager, hvor der klages over elinstallationsrapporter.

Hvis du selv leverer materialerne

Du må gerne selv levere materialer til et byggearbejde. Hvis du selv leverer materialer, er du ansvarlig for at levere materialer i rette tid, så forsinkelser undgås.

Du skal også selv modtage og kontrollere, at det er de rigtige materialer der leveres, og at disse ikke har nogen mangler.
Hvis installatøren opdager fejl eller mangler ved modtagelsen af materialer eller under arbejdets gang, skal han gøre dig opmærksom på det. Du skal herefter selv løse problemet med din leverandør.

Installatøren er ansvarlig for at monteringen er faglig korrekt. Installatøren må ikke montere materialer, der ikke er egnede til formålet, eller som ikke lovligt må anvendes.

Installatøren er naturligvis ansvarlig for de materialer, installatøren leverer. Det er igen din sikkerhed for at du får det korrekte produkt.

Kontakt os 24/7

Få dit arbejde færdigt på
ÉN GANG

Alle Ophavsret ©️ 2020 RISLØV El A/S